Make your own free website on Tripod.com

กำหนดการfreshy dent'45
วันที่ 19/5/45
สถานทีี่ ทันตะ จุฬา
เจ้าภาพ มอ.
เวลา กิจกรรม
7.30-8.00น. ลงทะเบียน
8.00-8.15น. ชี้แจงกิจกรรม
8.15-9.30น. สันทนาการรวม
9.30-9.45น. แบ่งกลุ่มตามสี
9.45-10.00น. สันทนาการในกลุ่ม
10.10-12.00น. เข้าฐาน
12.00-12.45น. กินข้าว
12.45-13.45น. สันทนาการ+พาเข้าหอประชุม
13.45-14.15น. บายศรีสู่ขวัญ
14.15-15.45น. การแสดงของแต่ละมหาลัย
15.45-16.10น. สไลด์แนะนำเจ้าภาพครั้งต่อไป(มข.)
16.10-16.30น. สไลด์แซว
16.30-17.00น. พิธีปิด
การแบ่งกลุ่มน้อง ฐาน
1.ฟ้า***นเรศวร+มช. หน้าสโมฯ

การแบ่งกลุ่มพี่
1.พี่ฐาน
2.พี่กลุ่ม(ประมาณ5คนพาน้องวนตามฐาน) งานในวันนั้น
1.ตอนเข้าฐานใช้เวลา ในฐาน20นาที,เดิน5นาที
2.ตอนกินข้าวจะแจกข้าวกล่องนั่งกินตามสี(ให้พี่ที่ฐานแบ่งคนไปเอาข้าวที่ซุ้มมอ.+เก็บขยะ) 3.ก่อนเข้าห้องประชุมให้น้องคิดการแสดง+เข้าห้องน้ำ(เขาให้เราคิดไปให้น้องในสีก่อนอะ แล้วทำทีแนะน้อง ส่วนการแสดงในห้องประชุมไม่ต้องทำแล้ว) พาน้องรวมกันก่อนเข้าห้องประชุมที่ซุ้มสีแสด หน้าห้องบรรยายภายใน13.30น.
4.การแสดงน้องกลุ่มละ10นาทีlateสุด15นาที
5.ตอนบายศรีให้ร้อง"สวัสดีเพื่อนใหม่"
งานที่ได้รับมอบหมาย
1.ทำป้ายลงทะเบียน,ป้ายชื่อพี่+น้อง(เขาให้ไปคิดว่าจะทำรูปแบบไหนทำป้ายแยกเป็นสีๆเลยนะ) ปล. งานนี้ทำร่วมกับ มข.
2.เป็นฝ่ายบริการน้ำดื่ม คือ ต้องไปเอาน้ำกับน้ำแข็งไปไว้ที่cooler ตามที่เขาจัดไว้มีอยู่4ทีีแล้วให้พี่ที่ฐานมาเอาน้ำไปที่ฐานเอง (เขาให้เอาcoolerไป(ถ้ามี) แล้วก้อกระติกเล็กๆ
3.เขาให้เราเตรียมกระเป๋ายา,โทรโข่ง นัดประชุมคราวหน้า

วันที่20 เมย.,18พค.ให้เตรียม
1.แจ้งยอดจำนวนคนที่มา
2.ตรวจว่า25 พค.สะดวกมั้ย
3.บอก game+เพลงสันทนาการ
4.ส่งเหฯไปคุยเรื่องเงิน(ถ้าตุ๋มไม่ว่างเราแทนก้อได้นะ)
***มีอะไรสงสัยติดต่อfuได้09 785-7147,02 8103135