Make your own free website on Tripod.com

   

   เสร็จซักทีคั๊บกับหน้า contact รวมผล
 ชาว dent cmu 35 Click เลือกดูรูปได้
 ตาม section ที่ Menu ด้านบนคั๊บ

  ส่วนบทบรรยายสรรพคุณเพื่อนๆแต่ละคน
 อดใจคอยกันนิดหนึ่ง เพราะ Editor ของ
 รุ่นเรา ติดภาระกิจประกวด Miss หางดง อยู่
    สำหรับรูปที่สงสัยกันมานานว่าเป็นรูป
   ใครบ้าง ก็ คำเฉลยนะคั๊บ ก็หาได้ใน
   The Contact of Dent CMU 35
    อิอิ ^-^ หาเองนะ

   หมายเหตุ: หากผู้จัดทำได้ล่วงเกินผู้ใด
   จนก่อเกิดความไม่พอใจ เอิ้กๆๆๆๆๆ
   ขอ อภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย จ้าาาาาา