Make your own free website on Tripod.com
Ple 69
01-9689622
สาวอึ๋ม  บวม  จากแหล่งใต้   เลือดทองแดง  
อย่าให้ได้คุยกับปัทเชียวนะสำนึกรักบ้านเกิด
จะแผ่ซ่านขึ้นมาทันที  คราวหน้าคุยไรกันขอ 
sub title ด้วยนะค่ะ