Make your own free website on Tripod.com
Lens 64
หนุ่มเสียงดี   แต่ผิด key  ตลอดเลย
ได้รับvoteจากเด็กๆพิการทั่วประเทศ
ให้ได้เป็นเดือนรุ่นของชั้นปี 

ตอนนี้ lens กลายเป็นตาเฝ้าห้องดู
ูT.V  คู่กับ(ยาย)พี่จอย  ไปแล้วจ้าา