Make your own free website on Tripod.com
Win 57
162-240686<0000>
วินสามล้อ หรือ วินนักมวย เอ๊ะ! แต่ตอนนี้
วินเอาแต่กินเจ   จะมีแรงชกมวยเหรอ ? 
แต่วินเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์ แถมยังบุญหล่น
ทับอีกต่างหาก ได้รับบริการทำฟันฟรีตลอดปี