Make your own free website on Tripod.com
Pud 42
01-2804060
คนนี้เป็นใหญ่เป็นโตจนถึงประธานชั้นปีต้องเคารพ 
เพราะเธอเป็นถึง "ท่านผู้หญิง" เชียวนะ  (รึป่าว)  
รักการเล่นแบดจริงๆแต่ช่วงนี้สังขารไม่อำนวยเท่าไร่  
ใครที่เคยเล่นด้วยก็จะรู้ว่าเธอกวาดเฉพาะ radian 
รอบ ๆ ตัวเท่านั้น

ยังไงเพื่อน ๆ ก็ฝากชมว่าพัดทำ lab สวยนะ