Make your own free website on Tripod.com
Bast 40
01-6710514
เป็ดน้อยอันดับหนึ่งของค่าย ส.พีรจิต  ความสามารถพิเศษ
คือเป็นเป็ดแต่เห่าได้     ชอบบอกใครต่อใครว่าเป็นลูกครึ่ง
ญี่ปุ่นจริงแล้วก็สันกำแพง-พม่านี่เอง  แต่บาสก็เป็นคนหนึ่ง
ที่ดูดี (1,000 เมตร) ท้ายนี้ไอ่พวกนั้นฝากบอกว่า 
 "คราวหน้าเขียน deciduos teeth  นะไม่ใช่  milk teeth "