Make your own free website on Tripod.com
Bet 39
1144-8049949
ไอ้สัตว์ประหลาดประจำชั้นปี เป็น 1 ในผู้ชาย 2 คน
ที่ต้าละเว้นไม่เอาเข้าค่ายดีใจมั้ย? 

เบ็ดเป็นนักบาสของชั้นปีที่เก่งเหมือนกันนนนนนนนนนน  
เพื่อน ๆ ฝากถามว่าจะเลิกเป็นเกย์กันยังหนุ่มบาสทั้งหลาย