Make your own free website on Tripod.com
Ning 35
054-633028
ด้วยสัดส่วน  35-24-35  คนโอบ ทำให้ห้อง 207 
หอ 1หญิง   ต้องมี project ระเบิดประตูเข้าห้อง
ให้เท่าประตูโรงรถ     
เธอมีสุภาษิต
"ไม้ลืมอย่าข้าม หนิงฮ้วนล้มต้องต่อสะพานข้าม"
 และ 
"หนิงฮ้วนตายทั้งตัว เอาหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับมาปิดไม่มิด"