Make your own free website on Tripod.com
Tor 26
162-326499
หนุ่มผอมแห้งคู่หนูหน่า เป็น 1 ในความหวัง (อันริบรี่) 
ของทีม football  ชั้นปี    ตอนเทอม 1 ชอบแอบไปดู  
VDO ศึกษา  human  anatomy  ที่ห้อง 402แล้วไม่ยอม
ปิดม่าน เอ๊ะ ๆ ๆ  สาว ๆ  หอ 1 เห็นนะ