Make your own free website on Tripod.com
Khing 23
152-100099
นักกีฬา Badminton ตั้งใจเข้าเฟสปิกคราวหน้า 
เธอมีอาวุธลับคือครามสูงและหน้าผาก spotlight  
ซึ่งทำให้คู่ต่อสู้แสบตามองลูกแบดไม่เห็น 

คำถามที่ทำให้ขิงเจ็บช้ำใจมากที่สุด
คือ "หนูสูงเท่าไหร่แล้วค่ะ ไม่ถึง 150 Cm.  
   เค้าไม่ห้เป็นทันตะแพทย์นะ"