Make your own free website on Tripod.com
Off 17
01-7461487
หนึ่งในสมาชิก 3 สาวนักกิจกรรม off เคยไปเข้าค่ายอาสา
ที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบเค้ามีกฎว่า"นินทาปรับ    100 บาท" 
โชคดีที่เค้าปรับเฉพาะคนในหมู่บ้านไม่งั้น  off คงต้องจ่าย
เป็นแสน   

จากภาพ :  คือใบหน้าอันแช่มชื่นจากการทำรายงานเรื่อง 
หัวกรอบัวชมพู  ^___^