Make your own free website on Tripod.com
Jeeb 16
01-3669373
สาวน้อยน่ารักจากเมืองลำปางคนนี้ในอดีต
รุ่งเรืองถงขนาดได้เป็น  leader  มาแล้วด้วย
น้ำหนักตัวอันน้อยนิด   เวลาต่อตัวจึงทำให
้เพื่อนไหล่เกือบหักปัจจุบันเธอตั้งเป้าหมาย
ว่าจะทำสัดส่วนได้เท่  " หนิงฮ้วน " เพื่อเข้า
ประกวดเทพีช้าง  พวกเราขอเอาใจช่วยนะ