Make your own free website on Tripod.com
Ple 15
01-2623808
"น้องเปิ้ล"น่ารัก"  น่ารักแล้วยังเรียนเก่งจริง ๆ
เป็น 1 ในสามสาวจอมกิจกรรม ไม่ว่างานใหน  
ค่ายใด  ขอให้บอก   "ไปค่ะ"