Make your own free website on Tripod.com
Ble 14
1144-902702
หนุ่มเนื้อ (เท้า)  หอม   ลองถามเพื่อน ๆ 
ที่เคยเจอมาแล้วว่าหอมจริงป่าวในวันเปิด
ห้องเชียร์ด้วยเท้าอันหอม  GB  เกือบฆ่า 
ออมและหยก .ให้ตายคาที่   ทุก ๆ อย่าง
ของ GB  แปลกแต่นะ   มีให้ดูที่นี่!