Make your own free website on Tripod.com
K'ing 06
053-501711
เธอเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน      ---ไทย-ญอง--
ด้วยสำเนียงการพูดที่หาจับตัวยากของเธอนั่นเอง 
หากวันใหนได้ยินกิ่งพูดไทยเกิน  3 ประโยควันนั้น
ต้องฝนตกแน่ ๆ   แต่เห็นตัวเล็ก  ๆ   อย่างนี้เป็น
นักกีฬาแบดของคณะเชียวนะ    (ประเภทลีลาอ่ะ  ^_____^ )