Make your own free website on Tripod.com
Kong 04
01-5687691
เจ้าของเรือนร่างที่น่าหวาดเสียวเพรียวลมคนนี้มีตำแหน่ง
 Miss Dent  และประธานชั้นปี  เป็นเครื่องการันตีความสวยและ
ความสามารถของลุง  ลุงเป็นคนอารมณ์ดี ปล่อยมุขขำ ๆ ตลอด   
ใครอยู่ใกล้ก็อารมณ์ดี  ยังไงก็สงสัยอยู่ว่าลุง ทำไมชอบขึ้นไปบน
ดาดฟ้ามืด ๆ คนเดียว  หรือว่ากำลังจีบ"สาวหอ3" คนใหนอยู่